Tjänster

Mina tjänster


Innan besöket får du fylla i hälsofrågor och vad du vill ha hjälp med. När du kommer till mig letar vi efter grundorsakerna till dina problem och symptom. Vi vill stärka din kropps förmåga till självläkning.Till min hjälp har jag olika frekvensinstrument för analys och behandling:


Oberon Bioresonans

Efter en inledande skanning, kan en fördjupande analys ske av specifika organ och funktioner. Oberon markerar och graderar både patologiska belastningar och vilka mikroorganismer som stör kroppen. För att stärka organ och funktioner kan du få balanserande frekvensbehandling. Även behandling för att försvaga skadliga mikroorganismer kan utföras.


Frekvensanalys QRMA

Att utföra en analys tar endast några minuter. Du håller en mätprob i handen. Den mätproben är delad i två kontaktytor och mätning sker med en mycket svag ström. Instrumentet ger en frekvens och lyssnar på det eko som kroppen ger. Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna. I rapporten ser vi uppmätt värde, vi ser referensintervall och en kommentar hur värdet ligger i förhållande till referensvärdet.


Frekvensbehandling Spooky2

Spooky2 är ett frekvensinstrument som används för att stärka funktioner och försvaga virus, bakterier och parasiter.

Hälsoanalys nybesök


Innan besöket får du fylla i ett antal hälsofrågor digitalt.

Under ett nybesök kollar vi näringsstatus avseende vitaminer och mineraler etc, vi gör en helkroppsscanning för att upptäcka obalanser samt virus, parasiter.

Du får behandling på de mest prioriterade obalanserna samt en personlig ordination.


Pris: 1750 kr

Tid: 2 timmar

Behandling med bioresonans


Under en behandling med bioresonans gör vi en scanning utifrån dina problemområden för att upptäcka obalanser samt virus och parasiter.

Du får behandling på de mest prioriterade obalanserna.


Pris: 790 kr

Tid: 1 timme


Paketpris: 3 behandlingar 2250 kr

Hälsoanalys återbesök


Innan besöket får du fylla i ett antal hälsofrågor digitalt.

Under ett återbesök kollar vi återigen din näringsstatus avseende vitaminer och mineraler etc.

Vi jämför och ser förbättringar mot första besöket.

Vi gör en scanning utifrån dina problemområden för att upptäcka obalanser samt virus, parasiter.

Du får behandling på de mest prioriterade obalanserna samt en uppdaterad personlig ordination.


Pris: 1190 kr

Tid: 1 timme och 30 min

Näringskontroll


Innan besöket får du fylla i ett antal hälsofrågor digitalt.

Vi kollar din näringsstatus avseende vitaminer och mineraler etc. Du får även en personlig ordination.


Pris: 790 kr

Tid: 1 timme